Budowa estakady 14 na drodze s7

budowa estakady Krzeczów

źródło: BBV Systems

  

Estakada 14 trasa s7 Kraków - Rabka Zdrój

Krzeczów

Specyfika projektu

Obiekt ma na celu przeprowadzenie drogi ekspresowej przez rejon, gdzie jej niweleta jest usytuowana na wysokości uniemożliwiającej budowę nasypu drogowego ( wniesienie wynosi ponad 36 metrów nad poziomem terenu ). Ponadto obiekt pozwala na bezkolizyjne poprowadzenie drogi ekspresowej nad drogami zbiorczymi oraz ciekami bez nazwy

Długość obiektu:

Lewa: 415,05m

Prawa: 412,78m

Ustrój niosący obiektu pod każdą jezdnie stanowi ośmioprzęsłowa belka ciągła. Dźwigary przęseł zaprojektowano w postaci przekroju skrzynkowego o zmiennej wysokości dla waszystkich przęseł. Konstrukcja nośna została zaprojektowana jako jednokomorowe dzwigary skrzynkowe.

Ilość jezdni: 2

Podpory:

Przyczólki obiektu zaprojektowano w postaci układu masywnych ścian czołowych i bocznych. Ponadto na końcach ścian bocznych przewidziano podwieszone skrzydełka. Zaprojektowano oddzielne konstrukcje przyczółka pod każdą jezdnię oddylatowane od siebie w pasie rozdzielającym.

Dla ustroju niosacego zaprojektowany został jeden typ filara o zmiennej wyokosci do 30m, na którym opiera się konstrukcja nośna. Wszystkie podpory posadowiono za pomoca fundamentów pojedyńczych, bezpośrednio na palach typu franki

Zakres prac

Fundamenty i przyczółki wykonano tradycyjnie przy wykorzystaniu deskowań systemowych

Podpory pośrednie wykonano przy pomocy rusztowań wspinających w odcinkach po 5 metrów

Ustrój nośny został wykonany w technologii nasuwania podłuznego z wykorzystaniem awanbek. Największym wyzwaniem było nasunięcie okiektu mostowego, który ma ukształtowana zmienna niweletę na swojej długości. Konieczne do tej operacji było wykonanie specjalnej wytwórni i dostosowanie technologii nasuwania obiektu mostowego do zmiennego przekroju skrzynki.

Ustrój niosacy - Beton C40/50. Stal spręzająca o wytrzymałości 1860 MPa