Sprężanie

Prezentujemy zrealizowane przez naszą firmę projekty związane ze sprężaniem konstrukcji.


Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały-Kazimierzowo: Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański-Kazimierzowo.

Czas realizacji: 04/2016-12/2017

Typ zakotwień: L12, L15, L19, L22, L27 wraz z nasuwaniem konstrukcji obiektu MA-22 i projektem technologicznym

Wykonawca: Budimex SA

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa drugiej jezdni na drodze ekspresowej S-3 SULECHÓW - NOWA SÓL.

Czas realizacji: 04/2016-12/2018

Typ zakotwień: BBV L7, L9, L12, L15(E), L19, L22

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Malbork wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych NR 22 I 55.

Czas realizacji: 10/2015-08/2016

Typ zakotwień: BBV L22 wraz z nasuwaniem konstrukcji i projektem technologicznym

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. / Want Sp. z o.o.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Modernizacja silosów cementu nr 3 i 9 w Górażdże Cement S.A. w Choruli.

Czas realizacji: 08-12/2015

Typ zakotwień: BBV L4

Wykonawca: GPBP Mostostal Zabrze S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Pomorska Kolej Metropolitalna ETAP I - Rewitalizacja kolei kokoszkowej - Zadanie 2.

Czas realizacji: 09/2013-10/2014

Typ zakotwień: BBV L9, BBV L12, BBV L19, BBV L22, BBV L31, BBV L19E, BBV L22E

Wykonawca: Budimex S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa trasy średnicowej etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 "Grudziądz" - odc. II.

Czas realizacji: 04-06/2014

Typ zakotwień: BBV L27, BBV L31

Wykonawca: Want sp. z o.o.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B. Budowa linii tramwajowej Siedlce - Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM)

Czas realizacji: 07/2014-07/2015

Typ zakotwień: BBV L27

Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa kompleksu budynku sal technologicznych będącego częścią centrum badawczego Polskiego Internetu Optycznego

Czas realizacji: 06-07/2014

Typ zakotwień: BBV L1P, BBV L9, BBV L19

Wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

DH Supersam w Katowicach

Czas realizacji: 03-12/2014

Typ zakotwień: BBV L1P, BBV L3, BBV L12, BBV L15

Wykonawca: Hochtief Polska S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Modernizacja silosów cementu nr 2 i 8 w Górażdże Cement S.A. w Choruli

Czas realizacji: 10-12/2014

Typ zakotwień: BBV L4

Wykonawca: GPBP Mostostal Zabrze S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Projekt i budowa obiektu handlowo - usługowego "Galeria Metropolia" w Gdańsku

Czas realizacji: 12.2013r - 03.2015r

Typ zakotwień: BBV L1 P, BBV L3, BBV L4

Wykonawca: PB Górski Sp. z o.o. Sp.K.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa autostrady A1Toruń - Stryków Estakada E221

Czas realizacji: 2010-2012

Typ zakotwień: BBV L19

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Trasa Słowackiego - zadanie III odc. Al. Gen.J.Hallera - węzeł Marynarki Polskiej

Czas realizacji: 01-12/2012

Typ zakotwień: BBV Lo1, BBV L9, BBV L19E, BBV L22

Wykonawca: Budimex S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Obwodnica południowa Gdańska obiekt WE-1

Czas realizacji: 2010-2012

Typ zakotwień: BBV L19, BBV L15, BBV Lo1

Wykonawca: Bilfinger Berger Budownictwo

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa mostu drogowego w Toruniu Estakada EZ1

Czas realizacji: 03-10/2012

Typ zakotwień: Sprężenie rozpory kablami L4 oraz kotwienie konstrukcji stalowej prętami fi 40

Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku  od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Płn.

Czas realizacji:2012

Typ zakotwień: BBV L19

Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74

Czas realizacji: 2012/2012

Typ zakotwień: BBV L12,BBV L22

Wykonawca: Mosty-Łódź S.A.

Budowa Obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74

Budowa drogi ekspresowej S8 Węzeł Walichnowy – Węzeł Wrocław (A1) – odc. 8 od km 183+500,00 do km 202+700,00

Czas realizacji: 07-12/2012

Typ zakotwień: BBV L7, BBV L19, BBV L22

Wykonawca: Budimex S.A.

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych

Sprężenie konstrukcji nośnej zbiorników biogazowni w Grochowie Szlacheckim.

Czas realizacji: 09-10/2012

Typ zakotwień: BBV L3E

Wykonawca: Z.P.H.U STOLBUD

Sprężanie betonu i konstrukcji Sprężanie budynków i obiektów mostowych