Naprawy strukturalne

Naprawa oraz kontrola konstrukcji

Wraz z upływającymi latami wygląd obiektów budowlanych staje się mniej atrakcyjny. Wiek wpływa również na utratę ich funkcjonalności i stabilności. Konserwacja i naprawa konstrukcji przyczynia się do poprawy tych cech obiektów, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz opłacalność ich utrzymania. BBV Systems dysponuje metodami badawczymi i wiedzą merytoryczną, które są konieczne do właściwego rozpoznania i oceny związku przyczynowo - skutkowego uszkodzeń.


naprawa uszkodzeń konstrukcji analiza i naprawa uszkodzeń strukturalnych


Analiza uszkodzeń
W celu oceny stateczności i użyteczności budowli z betonu sprężonego oraz ustalenia zakresu koniecznych napraw stosuje się nieniszczące metody badań. Pozwalają one określić stan zbrojenia miękkiego, stali sprężającej oraz integralności betonu.


nieniszczące metody badania betonu analiza uszkodzeń konstrukcji


Naprawa
BBV Systems specjalizuje się w naprawach budowli z betonu sprężonego. Zakres prac obejmuje:

  • lokalizację zbrojenia miękkiego i sprężającego
  • badania i ocenę zbrojenia sprężającego
  • iniekcję braków w kanałach kablowych
  • wzmacnianie konstrukcji za pomocą sprężenia zewnętrznego

System inspekcji BRIMOS

BRIMOS jest to nieniszcząca metoda oceny stanu konstrukcji, która wspomaga metody konwencjonalne. Daje ona szeroki wachlarz zastosowań w diagnostyce konstrukcji:

  • ocena aktualnej kondycji konstrukcji
  • utrzymanie oraz planowanie napraw obiektów
  • analiza ruchu
  • kontrola jakości
  • kontrola siły naciągu w kablu

System BRIMOS umożliwia zbieranie danych z najwyższą dokładnością jaką może dostarczyć obecnie stosowana technologia monitoringu.


nieniszczące metody oceny stanu konstrukcji z betonu ocena stanu konstrukcji