Metoda sprężania za pomocą kabli

Technologia sprężania

Dzięki posiadanym aprobatom technicznym dla wewnętrznych i zewnętrznych systemów sprężania, a także doświadczeniu zdobytemu w trakcie wieloletniego funkcjonowania na rynku budowlanym BBV Systems spełnia krajowe i europejskie standardy w zakresie wykonywania prac sprężeniowych.

Technologia sprężania za pomocą jednocięgnowego systemu sprężania BBV Lo1 bez przyczepności

Sprężenie wykonuje się stosując stal sprężającą klasy 1520/1770 oraz 1600/1860. Kable sprężające składają się ze splotów o nominalnym przekroju poprzecznym 140mm2 lub 150mm2. Zakotwienia mogą być stosowane w elementach sprężanych cięgnami prowadzonymi wewnątrz lub na zewnątrz przekroju poprzecznego elementu w systemie bezprzyczepnościowym.


Technologia sprężania za pomocą jednocięgnowego systemu sprężania BBV L1 P bez przyczepności lub z przyczepnością

Sprężenie wykonuje się stosując stal sprężającą klasy 1520/1770 oraz 1600/1860. Kable sprężające składają się ze splotów o nominalnym przekroju poprzecznym 140mm2 lub 150mm2. Zakotwienia mogą być stosowane w elementach sprężanych cięgnami prowadzonymi wewnątrz lub na zewnątrz przekroju poprzecznego elementu w systemie przyczepnościowym lub bezprzyczepnościowym.

Technologia wewnętrznego sprężania za pomocą splotów BBV L3-L31 z przyczepnością

Sprężenie wykonuje się stosując stal sprężającą klasy 1520/1770 oraz 1600/1860. Kable sprężające składają się ze splotów o nominalnym przekroju poprzecznym 140mm2 lub 150mm2. Kable mogą być montowane na budowie, jak i dostarczone w formie prefabrykowanej na specjalnie przygotowanych do transportu bębnach. Wszystkie typy cięgien sprężających można łączyć za pomocą stałych lub ruchomych łączników.

sprężanie konstrukcji sprężanie betonu za pomocą kabli

Technologia zewnętrznego sprężania za pomocą splotów BBV L3E-L31E z przyczepnością

Sprężenie wykonuje się stosując stal sprężającą klasy 1520/1770 oraz 1600/1860. Kable sprężające składają się ze splotów o nominalnym przekroju poprzecznym 140mm2 lub 150mm2. Kable mogą przebiegać poza przekrojem elementu betonowego i pozostawiają możliwość wymiany konkretnego kabla.

Technologia wewnętrznego lub zewnętrznego sprężania za pomocą splotów BBV L7EW-L15EW z przyczepnością lub bez przyczepności

Sprężenie wykonuje się stosując stal sprężającą klasy 1520/1770 oraz 1600/1860. Kable sprężające składają się ze splotów o nominalnym przekroju poprzecznym 140mm2 lub 150mm2. Kable mogą przebiegać wewnątrz lub poza przekrojem elementu betonowego i pozostawiają możliwość wymiany konkretnego kabla, cięgna bądź doprężenie cięgien w przyszłości.

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat naszych systemów sprężania betonu info.pl@bbv-systems.com