Fundamentowanie, stabilizacja i umacnianie

Mikropale

Kwoty gruntowe

Gwoździe gruntowe

systemy samowiercące
Zastosowanie systemu

System samowiercący BB Drill znajduje szerokie zastosowanie w fundamentowaniu obiektów mostowych, pracach hydrotechnicznych, stabilizacji osuwisk skarp i zboczy, umacniania tuneli, kotwienia ścianek szczelnych, ścian szczelinowych oraz palisad, wzmacniania istniejących fundamentów.

systemy samowiercące

W skład systemu wchodzą gwintowane żerdzie prętowe z wewnętrznym otworem iniekcyjnym, łączniki, dystansery, koronki wiertnicze, płyty oporowe oraz nakrętki.

systemy samowiercące

Efektywność instalacji systemu BB Drill polega na jednoczesnym wierceniu i iniekcji bez potrzeby stosowania rur osłonowych. Długości żerdzi prętowych (max. 3,0 m) oraz łatwość ich montażu umożliwia prace w małych przestrzeniach.

systemy samowiercące

Systemowe żerdzie jako jedyne na rynku wytwarzane są z walcowanych prętów z otworem ze stali szlachetnej i drobnoziarnistej. Pręty posiadają na całej długości wytrzymały gwint trapezowy. Względna powierzchnia żeber pręta zapewnia szczelność kamienia cementowego wokół kotwy, co gwarantuje rozwartość rys poniżej 0,1 mm.

Cięgna prętowe BB Drill o porównywalnych nośnościach do innych cięgien rurowych posiadają: - mniejszą średnicę, co zwiększa grubość otuliny cementowej kotwy, - zwiększoną trwałość, a w efekcie powolną utratę nośności z uwagi na spowolniony ubytek korozyjny pola przekroju cięgna, który jest spowodowany mniejszą powierzchnią styku z gruntem.