Udział w przetargach 2014

 

MOST PRZEZ WISŁĘ (obiekty MG 04-01 i MG 04-02

OBWODNICA POŁUDNIOWA WARSZAWY NA ODCINKU OD WĘZŁA "PUŁAWSKA" DO WĘZŁA "LUBELSKA"

Warszawa, Polska

Specyfika projektu

pcq

Projektowany most wraz z estakadą przeprowadzać będzie r uch samochodów w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S2. Na każdej ni tce obiektu znajdują się jedna jezdnia oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zaprojektowano ustrój skrzynkowy o zmiennej wysokości dźwigarów i stałej wysokości dla e stakady

Całkowita rozpiętość mostu przez Wisłę:

- 68+2x84+108+3x168+108+68=1024m

Całkowita rozpiętość estakad dojazdowych:

- 64+5x80+64=528m

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropu transferowego. Dobór optymalnych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej. Analiza wariantowa metod budowy: strop belkowy, strop belkowy z lekkim wypełnieniem, płyta pełna. Dobór przekroju wózków kroczących. 

MOST PRZEZ WISŁĘ (obiekt MD 2)

OBWODNICA OŚWIĘCIMIA OD RONDA ul. CHEMIKÓW i ul. FABRYCZNEJ W OŚWIĘCIMIU DO DW NR 933 W m. BOBREK

Oświęcim, Polska

Specyfika projektu

pcq

Projektowany most wyposażony został w dwa pasy ruchu o raz ciąg pieszo- rowerowy. Zaprojektowano ustrój skrzynkowy o zmiennej wy sokości dźwigarów dla przęseł nurtowych oraz stałej wysokości dla pozost ałych przęseł.

Całkowita rozpiętość mostu przez Wisłę:

- 954m w tym 100m _ przęsło nurtowe

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES konstrukcji. Dobór optymalnych i lości stali sprężającej i zbrojeniowej. Optymalizacja przekroju poprzecznego i ro zpiętości 

SZPITAL

Godstrup, Dania

Specyfika projektu

pcq

Kompleks budynków o zróżnicowanej wysokości (1 do 10 kondygnacji) zaprojektowanych w ramach programu sześciu nowych "super - szpitali" dla Dani. Szpital zlokalizowano nad j. Godstrup, na obrzeżach miasta Herning (Jutlandia Środkowa)

Łączna powierzchnia użytkowa: 80,000 m 2 (etap I)

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej 

SZPITAL RIGSHOSPITAL

Blegdamsvej, Kopenhaga, Dania

Specyfika projektu

pcq

Kompleks siedmiu budynków zaprojektowanych w ramach rozbu dowy istniejącej infrastruktury szpitala Rigshospital

W rzucie poziomym budynki tworzą v-kształtny zygzak, z licznymi łącznikami dla poprawy komunikacji w poszczególnych częściach szpita la.

Łączna powierzchnia użytkowa: 68,000 m 2 (w tym 7,400 m 2 hotel i 17,000 m 2 parkingi samochodowe)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 8

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej 

FORUM RADUNIA - ZAGOSPODAROWANIE REJONU TARGU SIENNEGO I RAKOWEGO

Targ Sienny i Rakowy, Gdańsk, Polska

Specyfika projektu

pcq

Płyta przekrycia torów kolejowych, stanowiąca równocześnie _fundament_ dla projektowanego kompleksu budynków.

Łączna długość sekcji: 360,0 m

Powierzchnia płyty: 13.713,11 m2

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropu transferowego. Dobór optymalnych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej. Analiza wariantowa metod budowy: strop belkowy, strop belkowy z lekkim wypełnieniem, płyta pełna. Dobór przekroju wózków kroczących. 

KŁADKA PIESZO - ROWEROWA

Jaworzno, Polska

Specyfika projektu

pcq

Kładka nad obwodnicą północną Jaworzna w miejscu wiaduktu w ciągu drogi s6802. Konstrukcja betonowa, sprężona, dwudźwigarowa. Rozpiętość całkowita wynosi 72 m, a rozpiętość głównego przęsła - 44,5 m.

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES kładki. Dobór optymalnych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej. Wariantowa zmiana schematu statycznego kładki, redukcja ilości podpór 

WIEŻOWIEC BIUROWO - HANDLOWY

Cheung Sha Wan Road, Hong Kong, Chiny pcq

Specyfika projektu

Łączna powierzchnia użytkowa: 14.552,85 m2

Liczba kondygnacji: 19

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej 

SKOCZNIA NARCIARSKA HS-100, HS-140

Astana, Kazachstan

Specyfika projektu

pcq

Dwie rampy rozbiegu skoczni mają swój początek na wspólnej wieży, co jest nietypowym rozwiązaniem w tej dziedzinie. Konstrukcję rampy stanowią stalowe kształtowniki układające się, w przekroju poprzecznym, w literę v i spięte po długości (w dolnej części) kablem sprężonym

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES skoczni. Dobór optymalnych śred nic kabli podporowych 

BAŁTYK POZNAŃ

ul. Roosevelta 22, Poznań, Polska

Specyfika projektu

pcq

Wieżowiec łączący w sobie funkcje biurowe i usługowe.

Łączna powierzchnia użytkowa: 14.258,00 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 16

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej 

GALERIA KATOWICKA - BUDYNEK BIUROWY

Plac Szewczyka 1, Katowice

Specyfika projektu

pcq

Wielofunkcyjne zintegrowane centrum komunikacyjno - handlowe na stacji Katowice Osobowa wraz z dworcem kolejowym Katowice Osobowa.

Łączna powierzchnia użytkowa: 20202,651 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 8

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej. 

ZBIORNIKI RETENCYJNE POPIOŁU

Kozienice, Polska

Specyfika projektu

pcq

Kompleks trzech zbiorników budowanych w ramach bloku en ergetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym

Parametry zbiornika:

Wysokość: 66,0 m

Średnica wew.: 25,4 m

Pojemność zbiornika: 20.000,00 m3

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES zbiorników. Dobór optymalnych il ości stali sprężającej i zbrojeniowej płaszcza