Udział w przetargach 2012

 

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA W GLIWICACH

pcq ul. Akademicka i Kujawska, Gliwice

Specyfika projektu

Hala widowiskowo sportowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą _ zespołem parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów parkingów. Dobór optymal nych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej. 

WARSAW SPIRE

kwadrant ulic: Grzybowska, Wronia, Łucka i Towarowa, Warszawa

Specyfika projektu

pcq

Zespół trzech budynków a, b i c o funkcji biurowo - usługowej.

Budynek A - 48 kondygnacji, 63.206,01 m2 powierzchni użytkowej

Budynek B - 14 kondygnacji, 19.486,02 m2 powierzchni użytkowej

Budynek C - 14 kondygnacji, 19.932,54 m2 powierzchni użytkowej

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów budynków A, B i C. Dobó r optymalnych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej 

BUSSINES GARDEN

pcq ul. Żwirki i Wigury, Warszawa

Specyfika projektu

Zespół siedmiu budynków o łącznej powierzchni biurowo - usługowej ponad 90.000,00 m2..

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej 

NEPTUN

pcq al. Grunwaldzka 107/109, Gdańsk

Specyfika projektu

Budynek biurowy o wysokości 17 kondygnacji, wraz z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym. Łączna powierzchnia użytkowa - 21.639,74m2.

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES stropów. Dobór optymalnych ilośc i stali sprężającej i zbrojeniowej. Weryfikacja stopnia zbrojenia i sprężenia dla kondygn acji L13. 

KŁADKA ZWODZONA NA OŁOWIANKĘ W GDAŃSKU

Gdańsk

Specyfika projektu

pcq

Kładka zwodzoną typu "folding bridge". Konstrukcja składa się z dwóch części: stałej - żelbetowej sprężonej (wspornik od strony starego miasta) oraz z części ruchomej wykonanej z elementów stalowych połączonych między sobą sworzniami umożliwiającymi obrót poszczególnych przęseł przy zwodzeniu mostu.

Rozpiętość teoretyczna poszczególnych przęseł kładki wynosi: 11,65m+20,80m+20,80m+6,81m.

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczna - technicznej zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę. 

PRZEKRYCIE ZBRIORNIKA ZASOBU WODYpcq

Sanierung, Brunnen

Specyfika projektu

Strop sprężony o wymiarach 4x27,6x0,75m.

Zakres prac wykonanych do przygotowania oferty

Analiza numeryczna MES przekrycia zbiornika. Dobór opty malnych ilości stali sprężającej i zbrojeniowej.