Technologia sprężania prętami

Pręty

W konstrukcjach, w których zastosowanie kabli sprężających jest nieekonomiczne lub niemożliwe stosowane jest sprężanie prętami. Na oferowany system składa się szeroki wybór klasy stali, średnic i kształtów prętów oraz metody wykonania np. z użyciem prętów łączonych. BBV Systems posiada wiedzę praktyczną, by założenia projektowe zastosować w konstrukcji, a dzięki szerokim możliwościom systemu projektant ma niczym nieograniczone możliwości kształtowania obiektów inżynierskich.


prętowe sprężanie betonu prętowe sprężanie betonu 2


Gwintowane pręty wysokich wytrzymałości
Pręty gwintowane produkowane są z hartowanej stali wysokich wytrzymałości, z gwintem na całej długości. Dodatkowe akcesoria takie jak nakrętki albo łączniki mogą być przykręcone w dowolnym punkcie pręta. Pręty dostępne są w średnicach od 18mm do 75mm w zależności od wybranego systemu. System oferuje pręty różnych klas stali do 1080/1230 fp0.1k/fpk [N/mm2].


gwintowane pręty do sprężania betonugwintowane pręty do sprężania betonu 2gwintowane pręty do sprężania betonu 3


Gładkie pręty wysokich wytrzymałości
Gładkie pręty produkowane są ze stali hartowanej wysokich wytrzymałości, z gwintem na końcach prętów. Pręty dostępne są w średnicach od 20mm do 75mm w zależności od wybranego systemu. System oferuje pręty różnych klas stali do 1080/1230 fp0.1k/fpk [N/mm2].


gładkie pręty do sprężania betonu gładkie pręty do sprężania betonu 2gładkie pręty do sprężania betonu 3


Pręty płaskie
Pręty płaskie oferowane są o średnicy d 12mm do 63.5mm ze stali o wytrzymałości 500/555 albo 555/700 fp0.1k/fpk [N/mm2]. Spłaszczone pręty produkowane są z gwintem na całej długości lub z gwintem na końcach prętów.

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat naszych systemów sprężania betonu info.pl@bbv-systems.com