Budowa mostu MS30.1 w Ostródzie

Most

źródło: BBV Systems

  

KOMPLEKSOWA BUDOWA KONSTRUKCJI MOSTU METODĄ NAWISOWĄ

Droga S7, Ostróda

Specyfika projektu

Parametry obiektu:

Kąt skosu: 90,0o

Rozpiętość przęseł: Ltp= 55,0+100,0+55,0 m _ nitka prawa Ltl= 65,0+100,0+55,0 m _ nitka lewa

Długość całkowita: Lcp= 211,8 m _ nitka prawa Lcl= 221,8 m _ nitka lewa

Szerokość całkowita obiektu: Bc= 19,3+0,1 (prześwit pomiędzy nitkami) +17,6 = 37,0

Obiekt trójprzęsłowy, o zmiennym przekroju skrzynkowym, jednomorowym z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego każdej z nitek stanowi skrzynka składająca się z jednej komory o zmiennej wysokości od 2,35 m do 5,80 m. Płyta górna skrzynki ma gr. 25 cm, która wzrasta w miejscu zamocowania do 45 cm skosem o długości 2,40 m. Płyta dolna gr. od 25 cm do 80 cm (płynny wzrost grubości płyty zgodnie ze wzrostem wysokości przekroju w kierunku filarów). Środniki o gr. 60 cm w odległości 21 m od podpory nurtowej oraz o gr. 45 cm w pozostałej części obiektu. W miejscu połączenia płyty dolnej ze środnikami zastosowano pogrubienie płyty o 0,15 m na szerokości 1,8 m (płynnie przechodzące do wyjściowej grubości skosem 0,25x0,15 m).

Technologia wykonania:

Ustrój nośny wykonywany etapowo metodą nawisową poprzez wykonanie betonowania w przygotowanym deskowaniu przestawnym.

Ilości:

Beton fundamentów C30/37: 2 527,0m3

Stal zbrojeniowa fundamentów klasy A-III: 207 208,0 kg

Beton podpór C30/37: 1 633,0 m3

Stal zbrojeniowa podpór klasy A-III: 198 837,0 kg

Beton ustroju C50/60: 6 445,0 m3

Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 1 111 271,0 kg

Stal sprężająca: 254 114,0 kg

Beton kap chodnikowych C30/37: 410,5 m3

Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 48 882,0 kg

Zakres prac

Wykonanie betonów niekonstrukcyjnych, beton i zbrojenie fundamentów, beton i zbrojenie podpór, beton i zbrojenie ustroju nośnego, technologia i montaż ustroju nośnego, sprężenie, beton i zbrojenie kap chodnikowych, ustawienie krawężników, montaż desek gzymsowych, kotew talerzowych, sączków, wpustów, montaż łożysk, montaż dylatacji.