Budowa mostu MS22 w Ostródzie

Budowa mostu

źródło: BBV Systems

  

KOMPLEKSOWA BUDOWA KONSTRUKCJI MOSTU METODĄ NASUWANIA

Droga S7, Ostróda

Specyfika projektu

Parametry obiektu:

Kąt skosu: 90,0o

Rozpiętość przęseł: Lt= 33,0m+5x41,0m+33,0m

Długość ustroju niosącego: Lcł= 274,34m

Długość całkowita: Lc= 288,0m

Szerokość całkowita: Bc= 36,0m

Wysokość ustroju nośnego: h = 2,70m

Grubość płyty pomostowej: t=0,20m do 0,60m

Ustrój nośny: siedmioprzęsłowy, ciągły, skrzynkowy, z betonu sprężonego

Podpory pośrednie: filary słupowe, posadowienie na palach

Podpory skrajne: przyczółki żelbetowe, masywne, posadowienie na palach

Technologia wykonania:

Betonowanie kolejnych segmentów ustroju na wytwórniach zlokalizowanych za przyczółkami i podłużne nasuwanie na podpory docelowe.

Ilości:

Beton fundamentów C30/37: 2 508,0m3

Stal zbrojeniowa fundamentów klasy A-III: 369 318,57 kg

Beton podpór C30/37: 2 772,0m3

Stal zbrojeniowa podpór klasy A-III: 248 813,49 kg

Beton ustroju C50/60: 5 679,0m3

Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 843 755,70 kg

Stal sprężająca: 239 190,0 kg

Beton kap chodnikowych C30/37: 279,60m3

Stal zbrojeniowa ustroju klasy A-III: 32 093,78kg

Zakres prac

Wykonanie betonów niekonstrukcyjnych, beton i zbrojenie fundamentów, beton i zbrojenie podpór, beton i zbrojenie ustroju nośnego, technologia i montaż ustroju nośnego, sprężenie, beton i zbrojenie kap chodnikowych, ustawienie krawężników, montaż desek gzymsowych, kotew talerzowych, sączków, wpustów, montaż łożysk, montaż dylatacji.