Budowa estakady 403 w miejscowości Woźniki

budowa mostu estakady 403 Woźniki

źródło: BBV Systems

  

Estakada 403 na trasie A1

Woźniki

Specyfika projektu

Obiekt ma na celu bezkolizyjne poprowadzenie ruchu samochodowego nad rzeka Mała Panew, droga powiatową DP 2335S oraz szlakiem migracji zwierząt

Rozpiętość teoretyczna Lt= 35,0+3x50,0+35,0 = 220,0m

Długość obiektu: 221,2 m

Szerokość obiektu: 38,5

Ustój nośny zaprojektowano jako ustrój płytowo - belkowy oparty na żelbetowych filarach słupowych oraz na żelbetowych przyczółkach. Dwa odrębne ustroje nośne dla każdego kierunku ruchu stanowią pięcioprzęsłowe konstrukcje o 3 belkach głównych wykonanych z betonu sprężonego

Zakres prac

Przyczółki wykonano jako żelbetowe, monolityczne, ścianowe podpory pośrednie w postaci słupów - Technologia wykonania to rusztowania systemowe

Ustroje nośne wykonano na rusztowaniach stacjonarnych, segmentami w trzech odcinkach - Technologia wykonania to rusztowania systemowe

Materiały:

Podpory - Beton C30/37 ( B37 ), stal zbrojeniowa A - IIIN

Ustrój nośny - Beton C50/60 ( B60 ) , stal zbrojeniowa A - IIIN, stal sprężająca kable 19L 15,7 mm 1860MPa