Budowa mostu przez Wisłę w Kiezmarku

budowa mostu Kiezmark

źródło: BBV Systems

  

Most przez Wisłę w miejscowości Kiezmark

Kiezmark

Specyfika projektu

Przęsła dojazdowe od strony lewobrzeżnej (1-8) zostaną wykonane metodą ( MSS ) rusztowań przesuwnych.

Przęsło od strony prawobrzeżnej (12) wraz ze wspornikiem przęsła 11, wykonane zostanie na rusztowaniu stacjonarnym.

Przęsło nurtowe (10) i przęsła przyległe do niego ( 9-11) zostaną wykonane metodą betonowania nawisowego z wykorzystaniem dwóch podpór tymczasowych na każdej podporze startowej ( P10 i P11).

Długość obiektu: 928,70 m

Szerokość obiektu: 16,18 L + 16,18 P

Ilość przęseł: 12

Rozpiętość przęseł: 68,0 + 7 x 70,5 + 91,0 + 130,0 + 91,0 + 52,0

Ilość jezdni: 2

Profil drogi w planie : prosta

Ilość betonu w ustroju nośnym 26 754,4 m3 + kapa chodn. 685,5 m3 + pł. przejść. 206 m3

Stal sprężająca: 1 353 942,0 kg

Stal zbrojeniowa: 5 426 044,0 kg + kapa chodn. 105915,3 m3 + pł. przejść. 41168 kg

Całkowita powierzchnia stropów: 42 812m2

Zakres prac

Realizacja ustroju nośnego wraz z wykonaniem odwodnienia, kap chodnikowych, płyt przejściowych i przeprowadzeniem prób obciążeniowych.