Geotechnika - Systemy cięgnowe

Kotwy tymczasowe

System kotew cięgnowych tymczasowych bazuje na europejskiej normie ETA-05/0202. Każde cięgno na długości swobodnej chronione jest pojedynczą rurą PE. Doskonałe parametry kotwienia cięgnien osiągnięto dzięki wprowadzeniu elementów dystansowych wewnętrznych na odcinku kotwiącym. Dodatkowo odcinek przejściowy pomiędzy długością wolną a kotwiącą jest zabezpieczony za pomocą masy uszczelniającej co zapobiega przedostaniu się zaczynu cementowego do długości wolnej..

Kotwy tymczasowe o wydłużonym okresie użytkowania

Kotwy tymczasowe BBV o wydłużonym okresie użytkowania posiadają odpowiednią ochronę antykorozyjną zgodną z tab. 2 normy PN EN 1537:2002 "Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych - kotwy gruntowe". Kotwy mogą być stosowane do wydłużonego tymczasowego użytku (do 7 lat).

Kotwy trwałe

Kotwy trwałe dostarczane są na budowę jako wstępnie zainiektowane na długości wolnej oraz kotwiącej. Zatwierdzony system zapewnia ekonomiczną instalację kotwy w gruntach spoistych i niespoistych jak również w skałach. Gwintowana głowica kotwiąca pozwala w każdym momencie na dodatkowe sprawdzenie sił oraz doprężenie lub odprężenie kotwy.

Kotwy demontowalne

Kotwy demontowalne pozwalają na częściowe (BBV-PR) lub całkowite (BBV-CR) odzyskanie cięgien z każdego rodzaju gruntu jak i skał. Mogą zostać zaprojektowane w zależności od wymaganego okresu użytkowania. System szczególnie jest przydatny w sytuacjach, gdzie za pozostawienie kotwy w gruncie ponosi się wysokie koszty lub gdy istnieją trudności z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac na terenach działek sąsiadujących z inwestycją.