Contact

BBV Systems Sp. z o.o.
ul. Wosia Budzysza 7
80-612 Gdańsk
Polska

Telefon: +48 530 992 351
E-Mail: info.pl@bbv-systems.com

BBV Systems GmbH
Industriestraße 98
67240 Bobenheim-Roxheim
Deutschland

Tel: +49 0 6239 9981-0
E-Mail: info@bbv-systems.com

BBV Systems Company Limited
6th Floor, MD Tower No. 1
Soi Bangna - Trad 25 Bangna, Bangna District
Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66 0 2769 5699
E-Mail: info@bbv-systems.co.th

 


Krzysztof Lewandowski
General Director
E-Mail: Krzysztof.Lewandowski@bbv-systems.com
Bartosz Gibas
Logistics and Production Director
Tel: +48 606 122 397
E-Mail: Bartosz.Gibas@bbv-systems.com
Tomasz Szymański
Technical Director
E-Mail: Tomasz.Szymanski@bbv-systems.com

Filip Wolski
Implementation Manager
Tel: +48 606 133 469
E-Mail: Filip.Wolski@bbv-systems.com
Piotr Piórko
Geotechnics Department Manager
Tel: +48 58 606 433 469
E-Mail: Piotr.Piorko@bbv-systems.com
Stanisław Górski
Kierownik Działu Projektowego

E-Mail: Stanislaw.Gorski@bbv-systems.com
Liliana Kamińska
Human Resources Manager
Tel: +48 58 300 68 19
E-Mail: Liliana.Kaminska@bbv-systems.com
Monika Wojtusik
Specjalista ds. Administracyjno - Biurowych
Tel: +48 530 992 351
E-Mail: Monika.Wojtusik@bbv-systems.com


 

Additional informations:


KRS 0000351108: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy
- NIP 5833096156
- REGON 220985965
- Kapitał zakładowy wpłacony w całości 53.000 zł
- Zarząd: Prezes Krzysztof Lewandowski
Wiceprezes Herwig Pfister
mBank SA Oddział Korporacyjny Gdańsk
- 91 1140 1065 0000 2141 5400 1001 w walucie PLN - rachunek bieżący
- 64 1140 1065 0000 2141 5400 1002 w walucie EUR - rachunek bieżący
- 37 1140 1065 0000 2141 5400 1003 w ramach USD - rachunek bieżący